Jeg klipper i hele danmark!

Skarndal lam

  • Jeg sælger både hele og halve lam, her er prisen er 80 kr/kilo.
  • Her bestemmer du i samarbejde med slagteren hvordan dyrene skal parterres.
  • Lammene bliver født på stald i marts og april måned, herefter bliver de hurtigst muligt sat ud på græs. lammene går ude hele sommeren på naturpleje i et flot kuperet landskab i Bjergby, her er de sammen med deres mor, indtil de er gammel nok til at klare sig selv. Det er vigtigt for mig at dyrenes ve og vel er i orden, da sunde dyr giver smukkere uld og har en bedre tilvækst. Om efteråret hjælper både får og lam landmænd med, at græsse deres frøgræsmarker af, det er en win win, da dyrene trives godt på arealerne og landmanden vil få en bedre og mere robust frøgræsmark.